On air from 20h till 22h

Met de podcast “Ruis” willen Sachli Gholamalizad en Jan de Vroede een onderzoek starten naar de muziek en de voorstellingen die ze zelf willen maken, door een soundscape te creëren die hen in de juiste stemming brengt. Ze proberen hun ‘twee werelden’ samen te smijten, om een nieuwe taal te ontwikkelen die hen met elkaar verbindt zonder los te hoeven laten wat hen dierbaar is.

‘Ruis’ is een mix van eigen werk (in wording), veldopnames en muziek en geluiden van andere artiesten die hen inspireren.

Link naar het facebook event

Kunstwerk: Faig Ahmed

°-°-°-°-°-

ENG

With the “Ruis” podcast, Sachli Gholamalizad and Jan de Vroede intend to start an investigation into the music and the performances they want to make themselves, by creating a soundscape that puts them in the right mood. They try to throw their ‘two worlds’ together, in order to develop a new language that connects them without having to let go of what is dear to them.

Ruis is a mix of own work (in progress), field recordings, and music and sounds of other artists that inspire them.

Link to the facebook event

Art work by Faig Ahmed

TRACKLIST