We asked some of our residents, guests and collaborators a list of their favourite releases, labels, covers…or concerts of 2019. During the last 2 weeks of December we will post them here in our news section. Enjoy!

Resident and collaborator: Mathilde Luijten from Overlast picks out her 6 favourite concerts of 2019 and explains us why.

ENGLISH VERSION BELOW 

Resident: Mathilde Luijten 

MATHILDE LUIJTEN

Mathilde Luijten organises OVERLAST twice a year at De Studio. A festival for fresh Belgian talent, aiming at being innovative and ahead of the curve. In her monthly show at WAV, Mathilde presents the best of what unknown musical Belgium has to offer.

Listen back to all her archived shows here

1. Charlotte Adigery - Overal en altijd

Charlotte Adigéry is zonder twijfel de beste Belgische live act van het moment. Ik heb haar al zo’n twintig keer aan het werk mogen zien en elke keer blaast ze me van mijn sokken. Als ik dan toch haar twee beste shows van het jaar moet uitkiezen, is dat met WWWater op Jazz Middelheim en met Charlotte Adigéry op BRDCST in de AB. Beide keren resulteerden in hevig gedans met veel gezweet. Ik ben oprecht verliefd op deze prachtige dame.

2. Susobrino op DOUR

Ik ken Susobrino al lang en heb hem zien groeien in zijn muziek. Twee jaar geleden vertrok hij naar Bolivia, waar zijn roots liggen, en met de geluiden die hij daar opnam maakte hij een plaat: Mapajo. Die EP toont heel mooi de vele geluiden van het land, maar ook de verschillende kanten van Suso. Hij voegde daar begin dit jaar La Hoja De Eucalipto aan toe, een reis van een plaat. Toen ik hem op Dour zag optreden werd ik nog meer overtuigd van zijn sound. Hij bracht een set die af was en iedereen in de tent achterliet met een collectief gevoel van grote ontdekking. 2019 was al een heel mooi jaar voor Susobrino, maar ik verwacht nog veel meer van hem. Stay tuned!

3. HOFFMAN in TRIX

HOFFMAN stond dit voorjaar op de vierde editie van OVERLAST met een goede show die nog zocht naar zelfvertrouwen en een duidelijke identiteit. Op de finale van Soundtrack in TRIX had hij die meer dan gevonden. Hij bracht een set die van begin tot einde perfect klopte met een zelfverzekerde, volwassen sound. Het verbaast dan ook niet dat hij een van de winnaars van de wedstrijd was. 2020 wordt het jaar van HOFFMAN, you better prepare.

4. Book of Air in DE Studio

Er zijn weinig ervaringen in de wereld vergelijkbaar met een nachtconcert van Book of Air. Tijdens de kortste nacht van het jaar bezette het mooiste orkest van Vlaanderen DE Studio voor een set van maar liefst 7 uur. Mensen werden aangemoedigd om een matras en deken mee te nemen en zich in slaap te laten wiegen op de zachte tonen van de muziek. Een belevenis die zo rustgevend en bevreemdend is tegelijkertijd. Wakker worden in het midden van de nacht in een warme zaal met allemaal slapende mensen rondom u en 18 muzikanten die de soundtrack van uw dromen bezorgen. Letterlijk.  Een nacht die ik niet snel ga vergeten.

5. Battles op DOUR

De enige niet-Belgische band in de lijst. Ik wou deze lijst eigenlijk puur Belgisch maken maar voor de geniale mannen van Battles maak ik graag een uitzondering. Tussen al het piepjong talent, de techno en de hip hop op Dour kwamen de gevestigde waarden van Battles even alles kapot maken. De oude rotten bewezen dat ze nog steeds een vernieuwde kracht zijn en ze speelde de tent compleet aan flarden. Ik heb moeten vechten om John Stanier’s drumstok, maar hij prijkt nu toch maar mooi op mijn nachtkastje.

6. Cassecouilles in DE Studio

De grootste ontdekking van 2019 was ongetwijfeld Cassecouilles. Ik boekte ze voor OVERLAST, puur op basis van een heel vaag en kort Facebook filmpje, maar ik zag meteen dat de gasten een energie hadden die ik nog niet veel zag in België. En ze stelden niet teleur. De jongens brachten een theatrale set die deed denken aan Freddie Mercury meets Russische propaganda meets punk. Het meest edgy en interessant concert dat ik zag in jaren. Voor de ogen van het OVERLAST publiek stond een god op, een die ongeëvenaard is in ons land. Heel benieuwd naar wat de jongens ons volgend jaar gaan brengen.

ENGLISH VERSION

1. Charlotte Adigéry, everywhere and always
Charlotte Adigéry is without a doubt the best Belgian live act of the moment. I have witnessed her concerts about twenty times and every time she blows me away. If I have to choose the two best shows of the year, that would be the one with WWWater at Jazz Middelheim, and as Charlotte Adigéry at BRDCST in the AB. Both times resulted in heavy dancing and a lot of sweating. I am genuinely in love with this beautiful lady.

2. Susobrino at DOUR festival
I know Susobrino for a long time and have seen him grow in his music. Two years ago he left for Bolivia, where he has his roots. With the sounds he recorded there he made a record: Mapajo. That EP makes you hear the many sounds of the country, but also shows the different sides of Suso. He released second album La Hoja De Eucalipto at the start of this year; a record that reads as a travelogue. When I saw him perform at Dour, I became even more convinced of his sound. He brought a set that nailed it, and left everyone in the tent with a shared sense of great discovery. 2019 was a very good year for Susobrino, but I expect 2020 to bring him a lot more. Stay tuned!

3. HOFFMAN at TRIX
HOFFMAN performed at the fourth edition of OVERLAST this spring, with what was a good show, that was still looking for confidence and a clear identity. By the time of the Soundtrack final at TRIX he clearly found it. His set was very consistent and had a confident, mature sound. Unsurprisingly, he was one of the winners of the competition. 2020 will be the year of HOFFMAN, you’d better prepare.

4. Book of Air in THE Studio
There are few experiences in the world comparable to a night concert by Book of Air. During the shortest night of the year, the most beautiful orchestra of Flanders occupied DE Studio for a set of no less than 7 hours. People were encouraged to take a mattress and blanket with them and let themselves be lulled by the soft tones of the music. An experience that is so calming and wonderful at the same time. To wake up in the middle of the night in a warm room with other people sleeping around you and 18 musicians providing the soundtrack of your dreams. Literally. A night that I will not forget so easily.

5. Battles at DOUR festival
The only non-Belgian band in the list. I actually wanted to make this list purely Belgian, but I would like to make an exception for the brilliant people that make Battles. Among the super young talent, the techno and hip hop at Dour, the established guys ​​of Battles came to destroy the place. I had to fight for John Stanier’s drumstick, but it still looks very good on my bedside table.

6. Cassecouilles at DE Studio
The greatest discovery of 2019 was undoubtedly Cassecouilles. I booked them for OVERLAST, purely on the basis of a very vague and short Facebook video, but I immediately saw that the guys had an energy that I didn’t see much in Belgium yet. And they did not disappoint. The boys brought a theatrical set reminiscent of Freddie Mercury meets Russian propaganda meets punk. The most edgy and interesting concert that I saw in years. A god rose up in front of the OVERLAST audience, one that is unrivaled in our country. Very curious about what the band will bring us next year.