On air from 21h till 22h

For English see below.

We Are Various en Het Bos versmelten deze herfst hun Bubbels. Vanaf 23 september tot eind november zal WAV elke woensdagavond vrolijk blaffen in Het Bos, onderwijl de limieten van zijn Bosbubbel afsnuffelend. De radio zal die avond een vrolijke mix brengen van de vaste WAV radio gastvrouwen- en heren, én shows van de deelnemers van het Bosbubbles project of over andere projecten en evenementen die die week doorgaan in Het Bos. Deze week: 40 jaar Radio Centraal!

Bosbubbles - Bubble Radio Centraal

Daniel de Botanicus

Radio Centraal plots 40 jaar! 

De extra-ordinaire legendaire Radio Centraal bezet Het Bos heel de week met expo, optredens, lezingen en radio-uitzendingen om haar 40-jarig bestaan luisterrijk te vieren. 

Bosmens Joery en Botanicus Daniël gaan een uur in conversatie om dit feest baldadig te duiden.

Daniël de Botanicus (Radio Centraal):
muzikant, radiomaker, kunstenaar, performer, botanicus, hoedjesverzamelaar, dj, voorzitter centraal, … komt uitleg geven over 40 jaar Radio Centraal. Als programmamaker sinds 1984 en voorzitter van de niet-commerciële omroep sinds 2010, de ideale figuur om een blik terug te werpen op het begin en een blik vooruit te werpen op de toekomst.

Interview in Het Bos Magazine

40 jaar Radio Centraal programma te Het Bos

Extra Academy Daniël de Botanicus donderdag 29/10

ENG

This autumn, We Are Various and Het Bos will merge their Bubbles. From September 23 until the end of November, WAV Radio will reside every Wednesday evening in the Bosbubble, bringing a jolly mix of shows from resident WAV hosts and from participants of the Bosbubbles project or other projects and events that take place that week at Het Bos. This week: 40 years of Radio Centraal!

Bosbubbles - Bubble Radio Centraal

Daniel de Botanicus

Radio Centraal suddenly 40 years old (aka young)!

The extra-ordinary legendary Radio Centraal occupies Het Bos all week with expo, concerts, lectures and radio broadcasts to celebrate its 40th anniversary in a superfragilistic way.

Bushman Joery and Botanist Daniël have an hour long celebrative conversation.

Daniël de Botanicus (Radio Centraal):
musician, radio maker, artist, performer, botanist, hat collector, DJ, radio chairman, … As a program maker since 1984 and chairman of the non-commercial broadcaster since 2010, he’s the ideal figure to look back at the beginning and to look ahead to the future. 

Interview in Het Bos Magazine

40 years Radio Centraal programme at Het Bos

Extra Academy Daniel de Botanicus Thursday 29/10